Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacija +370 612 80505 / +370 602 37718

LIETUVOS IŠPLĖSTINĖS SLAUGOS PRAKTIKOS ASOCIACIJA

Laisvanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti esamus ir būsimus išplėstinės slaugos praktikos specialistus

Asociacijos veikla remiasi jos narių iniciatyva, kolegialaus vadovavimo ir vadovaujančių asmenų atsiskaitomybės prieš rinkėjus principais. LISPA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, Asociacijos įstatymu, LISPA įstatais ir kitais įstatymais bei norminiais aktais.


Turite idėjų? Kviečiame susiburti ir drauge pradėtį pokytį! Jūsų mintys ir veiksmai kartu su asociacija gali daugiau. Nelik abejingas, prisijunk prie asociacijos!

Prisijunkite prie mūsų!

Turite Lietuvoje galiojančią išplėstinės slaugos praktikos licenciją?
Tapkite tikraisiais Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacijos nariais!
Sužinokite daugiau.

Slaugytojų mintys ir jausmai

Naujienos