Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacija +370 612 80505 / +370 602 37718

Naujausi įrašai

Slaugytojų forumas 2023
Slaugytojų forumas 2023

2023 m. balandžio mėn. 1 d. by Administratorius

Jau šiais metais vėl susitiksime "Slaugytojų...

Slaugytojų forumas 2022
Slaugytojų forumas 2022

2022 m. spalio mėn. 17 d. by Administratorius

Birštono "Eglės sanatorijoje" spalio 14-16...

Slaugytojų forumas 2020
Slaugytojų forumas 2020

2020 m. sausio mėn. 19 d. by Administracija

Lietuvos slaugytojai garsiai taria...

Žiūrėti visus įrašus →

Prisijunk prie mūsų - tapk asociacijos nariu!

Apie Mus

Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacija (LISPA) – tai laisvanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti esamus ir būsimus bendrosios bei išplėstinės slaugos praktikos specialistus. Asociacijos veikla remiasi jos narių iniciatyva, kolegialaus vadovavimo ir vadovaujančių asmenų atsiskaitomybės prieš rinkėjus principais. LISPA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, Asociacijos įstatymu, LISPA įstatais ir kitais įstatymais bei norminiais aktais.

 

Mūsų misija – esame tam, kad  Išplėstinės slaugos praktikos ir kiti slaugos specialistai didžiuotųsi savo profesija, keltų jos prestižą, dirbtų efektyvioje sveikatos priežiūros sistemoje bei teiktų aukščiausios kokybės mokslo įrodymais grįstas slaugos paslaugas pacientams.

 

Vertybės, kuriomis vadovaujamės orientuotos į profesiją, aplinką, kolegas ir partnerius, pacientus bei jų artimuosius, institucijas ir sveikatos priežiūros sistemą bei mus pačius:

  PAGARBA 

  PASITIKĖJIMAS 

  KOMPETENCIJA / TOBULĖJIMAS

          

Mūsų uždaviniai:

•    Vykdyti švietėjišką socialinę veiklą informuojant visuomenę apie Išplėstinės praktikos slaugytojų  galimybes atliekant išplėstines darbo funkcijas, intervencines procedūras, bei teikiant kokybiškas paslaugas pirminėje sveikatos priežiūroje ir stacionare;
•    Analizuoti Išplėstinės praktikos slaugytojų poreikį ir integravimo galimybes gydymo įstaigose;
•    Bendradarbiaujant su gydytojais teikti siūlymus SAM peržiūrint Išplėstinės praktikos slaugytojo Medicinos normą, plečiant kompetencijų ribas; 
•    Pristatyti ir teikti pasiūlymus dėl išplėstinės slaugos praktikos specialistų integravimo galimybių siekiant glaudaus tarpprofesinio bendradarbiavimo su visais sveikatos priežiūros specialistais; 
•    Kelti slaugos profesijos prestižą per edukaciją – bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis inicijuoti ir organizuoti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų sudarymą bei mokymus, užtikrinant grįžtamąjį ryšį apie jų įgyvendinimą ir trūkumus;
•    Plėtoti mokslo ryšius su užsienio Išplėstinės slaugos praktikos specialistais, siekiant aukštesnės slaugos paslaugų kokybės; 

 

Kas gi yra išplėstinės slaugos praktika (ISP)?

Išplėstinė slaugos praktika, yra naujas slaugos lygmuo, išskirtinis tuo, kad suteikia išplėstinės praktikos slaugytojui daugiau profesinio savarankiškumo, įgalina priimti naujus klinikinius iššūkius. Tai ir mokslo įrodymais pagrįstos slaugos taikymas, lyderystė, gebėjimas taikyti naujas technologijas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, identifikuoti skirtumus tarp slaugos ir medicininės priežiūros, mokyti ir konsultuoti pacientus.
Išplėstinė slaugos  praktika – tai nauja mąstymo paradigma slaugoje, apimanti studijas, praktiką ir mokslą. Išplėstinė slaugos praktika pagal individualius poreikius yra orientuota į pacientą, bet ne į rutininį užduočių vykdymą.
Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojas pasižymi platesniu ir sudėtingesniu kompetencijų spektru bei didesnėmis savarankiškumo ribomis. Tai slaugytojas, įgijęs pakankamai žinių ir galintis priimti sudėtingus sprendimus savarankiškai bei turintis pakankamus įgūdžius ir klinikinę kompetenciją pažangiai praktikai, kurios reikalavimai atitinka šalies, kurioje slaugytojas praktikuoja, sveikatos priežiūros kontekstą. Pagal savo kompetenciją šie slaugos specialistai priima sprendimus savarankiškai pirminiame sveikatos priežiūros lygyje, skubios medicinos pagalboje, anestezijoje ir intensyvioje terapijoje.
Išplėstinės praktikos slaugytojas, tai akredituotas slaugytojas, turintis leidimą dirbti, įgijęs eksperto žinių, turintis sprendimų priėmėjo ir klinikinių įgūdžių bei kompetencijų reikalingų išplėstinei slaugos praktikai, - apibrėžė Tarptautinė slaugytojų taryba (angl. International Council of Nurses).

 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

LSMU baigė pirmoji Išplėstinės slaugos praktikos absolventų laida - "lsmuni.lt"

Sveikatos sistemą gali išgelbėti „išmaniosios slaugytojos“ - "15min"

Išplėstinės slaugos praktikos studijų programa - "Kauno diena"

Slauga sveikatos sistemoje "Marijos radijas"

Įvykių kategorijos

Įvykių kalendorius

Artimiausi įvykiai
Visi šios dienos įvykiai